Det nye tarifblad er nu lagt op

16. maj 2018

Det nye tarifblad er nu lagt op

Vi har hævet den variable afgift på varmen for alle forbrugere med 5 øre pr. kWh plus moms.

Alle andre afgifter og bidrag er uændrede.

Forhøjelsen skyldes den varslede nedtrapning eller fjernelse af statsstøtten til bevarelse af vor el-produktionskapacitet.