Information

14. januar 2022

Information

Der skrives meget i aviserne og også Tv omtaler de stigende priser på det brændsel som bruges til varmeproduktion. Det gælder prisen på el og gas som er steget til meget mere end en fordobling de sidste 2-3 måneder.

I BHKV bruger vi begge brændsler, el til styring af pumperne og driften af dem. Gas bruger vi til backup for halmproduktionen af varme.

Vi kan også producere el, som jo også er steget i produktionsprisen. Vi producerer el, når vindmøllerne ikke producerer el. Den pris vi får for at producere el (som også generer en varmeproduktion) kan betale de stigende gaspriser. Vi bruger gas til at producere el/varme.

Vi producerer 91% af vores varme på Halm, så vi har tre muligheder for at producerer varme til forbrugerne.

Som det ser ud lige nu, så er der ikke stigninger på vej til varmeforbrugerne.
Vi kan naturligvis ikke vide hvordan prisstigningerne vil være i fremtiden, forhåbentlig vil de være faldende i den nærmeste fremtid.

På bestyrelsens vegne

Elvin J. Hansen

Formand f. BHKV